لیلا حاتمی؛ افول یک ستاره و انتظار یک بازگشت رویاییدر کارنامه بازیگری حاتمی به زحمت می‌توان انتخاب نادرست برای نقش‌آفرینی پیدا کرد، اما در یک سال اخیر ۲ انتخاب عجیب او پرسش برانگیز است.