لیلا حاتمی؛ لیلای سینمای ایراندر کارنامه بازیگری حاتمی به زحمت می‌توان انتخاب نادرست برای نقش‌آفرینی پیدا کرد، اما در یک سال اخیر ۲ انتخاب عجیب او پرسش برانگیز است.