ماجرای استقلال – استرا؛ در نبود کاریزمای مدیریتیخیلی ها منتظر بودند که در آن ساعات روز، استراماچونی راه سفارت ایران در رم را در پیش بگیرد اما او روبروی دوربین موبایلش قرار گرفت و همان استراتژی «یکی به نعل، یکی به میخ» ادامه داد. او با زیرکی، درحالی که با هوشمندی، کلمات را به زبان می آورد از پرده جدیدی در داستان «استقلال-استرا» رونمایی کرد.