مانا؛ تمدنی فراموش شده در ایران (فیلم)قسمت سوم مجموعه «ایران به روایت آثار» درباره آجرهای منقوشی است که در آذربایجان‌غربی از تمدن کهن و فراموش‌شده «مانا» به دست آمده است.