مبتلا شدن سرمربی پرتغالی فلامینگوی برزیل به کروناخورخه ژسوس ۶۵ ساله اخیرا خواسته بود که به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، فوتبال برزیل به حالت تعلیق در بیاید. ژسوس گفته بود در اروپا دوستانش را به خاطر این ویروس از دست داده و از کنفدراسیون فوتبال برزیل خواسته بود هر چه سریع تر در این باره اقدام قاطعی انجام دهد.