مبتلا شدن ۶ بازیکن اسپانیول به ویروس کرونااین تستها در ساعت‌های اخیر انجام شده است. همه این افراد به علائم خفیف بیماری دچار هستند و توصیه‌های پزشکی را رعایت می‌کنند.