مجوز بازی ستاره مالیایی استقلال صادر شددیدار تیمهای استقلال و ماشین سازی روز جمعه اول شهریور در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار خواهد شد.