مجیدی: استقلال فصل بعد می تواند قهرمان شودما قهرمان هم نشویم چیزی از ارزش های بازیکنان استقلال کم نمی‌شود.