مجیدی سرانجام به جلسه با مدیرعامل رضایت داد/ دیدار مخفیانه سرمربی استقلال با سعادتمنداین دیدار در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و مجیدی با مدیرعامل باشگاه در خصوص مسائل مختلف گفت‌و‌گو کرد. در این نشست امکانات مجموعه انقلاب و زمین چمن این مجموعه بازدید و مقرر شد در صورت آغاز تمرینات آبی پوشان در این زمین تمرین کنند.