محرومیت ۵ ساله کفاشیان و ترابیان به اتهام فسادکفاشیان و ترابیان در این پرونده علاوه بر محرومیت از فوتبال به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شده‌اند.