محمدعلی کشاورز؛ از آنتونی کوئین تا کوراساوا !مگر بهتر از بیضایی، کیارستمی، مهرجویی، گلستان، حاتمی، تقوایی و … میان فیلمسازان تاریخ سینمای ایران داریم؟ کشاورز با همه‌ این فیلمسازان کار کرده است.