محمد بنا: با سوریان و رنگرز دیگر احساس تنهایی نمی‌کنم/ مسئولان دغدغه های دبیر را کم کنندمی دانم شرایط اقتصادی سخت است اما از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می خواهم تا آن جایی که امکان دارد دغدغه های آقای دبیر را در این زمینه کم کنند. وقی دغدغه های ایشان کم شود، می تواند با خیال راحت خواسته های ما را اجرا کند. خیلی بد است که ما بخواهیم یک جای معمولی برویم و بودجه یک نفر را کم کنیم که بتوانیم راحت تر برویم.