محمود خوردبین: بعد از۳۰ دقیقه انتظار عرب من را به اتاقش راه نداد!/ عرب از پرسپولیس استعفا بدهد و برودچطور فردی که فقط ۶ ماه است به باشگاه آمده باید یک دفعه مدیرعامل باشگاه شوند؟ به جز آقایان کاشانی و نبی کسانی که در هیأت مدیره پرسپولیس هستند چیزی از فوتبال نمی‌دانند.