محکومیت رئیس سابق باشگاه والنسیا به ۲ سال زندانسولر از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ریاست باشگاه والنسیا را برعهده داشت. او به خاطر حمله به منزل سوریانو نائب رئیس وقت باشگاه از سوی دادگاه محکوم شد.