مخالفت نیمی از ساکنان توکیو با برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱توکیو ۲۰۲۰ در مارس به دلیل انتشار ویروس کرونا در جهان به تعویق افتاد و بدین ترتیب بدترین اختلال در المپیک از زمان جنگ جهانی دوم به وجود آمد.