مخالفت هیات مدیره پرسپولیس با اعلام شماره حساب برای کمک‌های مردمیبا مخالفت اعضای هیأت مدیره این طرح انجام نخواهد شد تا ایرج عرب مدیرعامل پرسپولیس راه‌های دیگری را برای تهیه پول امتحان کند.