مدافع برزیلی استقلال بدنبال بزرگترین غرامت تاریخ/ پادووانی روی ویلموتس را سفید کرد!به هرحال پادوانی از حق قانونی خود استفاده کرده است اما تجربه نشان داده است که خیلی کم دادگاه CAS رای فیفا را تغییر بدهد و من فکر نمی کنم در این باره خطری استقلال را تهدید کند.