مدافع برزیلی تراکتور قراردادش را فسخ کردخبر رسیده که بازیکن ۲۵ ساله که سابقه بازی در لیگ پرتغال و برزیل را هم دارد، قراردادش را با تیم تراکتور فسخ کرده و به کشورش بازخواهد گشت.