مدافع سپاهان: خسته شده‌ایم، تا کی فقط تمرین کنیم؟امسال همه تیم ها از نظر فنی شرایط خوبی دارند وهمین موضوع کار ما را دشوار می کند اما بی تردید تلاش می کنیم تا از ابتدای استارت لیگ را پرقدرت بزنیم و انشاالله هواداران هم کمک کنند تا بتوانیم نتایج دلخواه را کسب کنیم.