مدال برنز عابدینی در جام جهانی شمشیربازی مجارستانعابدینی تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت و در این مرحله مقابل حریفی از کره جنوبی شکست خورد و مدال برنز گرفت.