مدیرعامل سابق ذوب آهن: برنامه‌ای برای مدیرعاملی استقلال به داورزنی ندادمباید بگویم فقط برای مشورت درباره یک کار شخصی با آقای داورزنی جلسه داشتم. وقت آقای داورزنی پر بود اما محبت کرد و درخواست بنده را برای تشکیل این جلسه پذیرفت.