مدیرعامل سپاهان: قلعه‌نویی خودش باید به تیم ملی« نه » بگوید / از صحبت‌های نکونام تعجب می‌کنمتیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با نظر او بستیم. بازی‌ها هم از این به بعد فشرده‌تر می‌شود. باید یک هفته دیگر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم. مگر می‌توانیم موافق جدایی او باشیم و اصلا برای این کار دلیلی نداریم. هواداران بدانند که باشگاه هیچ مشکلی با ادامه کار با قلعه‌نویی ندارد و قطعا مخالف جدایی اش هستیم.