مدیرعامل شاهین بوشهر: کریستیچوویچ و ۲ بازیکن خارجی ما برمی‌گردندبر اساس پروتکل های بهداشتی که اعلام خواهد شد پیش خواهیم رفت و نهایت دقت نظر با تلاش کادر پزشکی در جهت حفظ سلامت اعضای تیم به کار خواهیم گرفت.