مدیرعامل پرسپولیس: با سه مربی وارد مذاکره شده ایم/ هواداران نگران نباشند ما حرفه ای عمل می کنیمخیلی اتفاقات را به خاطر هواداران به جان خریدیم و به خاطر حفظ منافع باشگاه سکوت کردیم تا آقای کالدرون برگردد.