مدیرعامل پرسپولیس: برانکو شکایت کند ما هم شکایت می‌کنیم/ در کار کالدرون دخالت نمی‌کنممدیرعامل پرسپولیس در ادامه صحبت های خود به این موضوع هم اشاره کرد که اگر کار به شکایت از سوی برانکو کشیده شود این باشگاه هم براساس مستندات همین طور قراردادی که برانکو داشت از این مربی شکایت خواهد کرد.