مربیان سپاهان در پرتغال قرنطینه شدندآنها مجبور شدند از تهران به قطر و سپس از قطر به لندن بروند و از آنجا به لیسبون پرواز کنند، حالا باید ۱۴ روز را در قرنطینه سپری کنند تا احتمال ابتلای آنها به این ویروس در ایران از بین برود.