مربی استقلال: تضمین بدهند کرونا رفته، بازی می‌کنیمابتدا باید وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا در این باره مجوزهای لازم را صادر کنند. ما که دکتر نیستیم! باید دید وضعیت به چه ترتیبی پیش می‌رود. حتماً اگر لیگ را بتوان با رعایت همه اصول بهداشتی برگزار کرد چراکه نه؟ البته باید تضمین بدهند.