مربی هلندی پای میز مذاکره فدراسیون فوتبال ایرانطی روزهای اخیر رسانه‌های عربستانی از مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران با این مربی هلندی خبر داده‌اند.