مسخره بازی: کپی ناشیانه حرکت اعتراضی مارلون براندو در اختتامیه جشنواره فجرشوآف ناشیانه همایون غنی‌زاده بیش از آنکه یادآور حرکت معترضانه “مارلون براندو” در اسکار باشد، ما را به یاد حرکت مسعود ده‌نمکی انداخت که گفت: نه مرغ میخوام نه سیمرغ!