مسعود شجاعی: مسئولان از تیم ملی فوتبال حمایت نمی کنندکاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت: ما تلاش می کنیم، مردم همراه تیم هستند، اما مسئولان کارشان را انجام نمی دهند و حمایت نمی کنند.