مسلمان با سپاهان تمدید کردهافبک سابق پرسپولیس قرارداد خود را با سپاهان تمدید کرد.