مشکلات ادامه‌دار نساجی/احتمال تعطیلی تمرین، فسخ قرارداد چند بازیکن و کناره‌گیری مهاجریاژدری نیز حدود دو ماه باشگاه را در اختیار داشت و با برگزار کردن تمرینات و اردو و همچنین جذب بازیکنان مورد نیاز، روند امیدوارکننده‌ای را برای نساجی رقم زد اما دیری نگذشت که به‌دلیل برگشت خوردن چک‌هایش، صنیعی‌فر و حدادیان باشگاه را از او پس گرفتند.