مصاحبه تهیه‌کننده "شهرزاد" از داخل زندان با روزنامه شرق؛ فرصت دفاع از خود در مقابل افکار عمومی؟!نکته قابل تامل بعد از این مصاحبه مفصل این پرسش‌ است که آیا چنین امکانی برای دیگر متهم‌های داخل زندان هم فراهم است؟