معاون مستعفی استقلال: رفتم تا کسانی بیایند که مسی و رونالدو را به استقلال بیاورند/ نمی‌توانم برگردماتفاقاً تنها حسنی که بهرام امیری دارد، این است که با هیچ‌کس اختلاف نداشته و هیچ وقت اختلاف پیدا نمی‌کند.