معرفی نامزدهای جایزه پوشکاشفدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ۱۰ نامزد دریافت جایزه بهترین گل سال ۲۰۱۹ موسوم به جایزه پوشکاش را معرفی کرد.