معروف بهترین پاسور لیگ ملت‌های والیبالمیلاد عبادی‌پور هم با ۳۱.۹۴ درصد موفقیت هفتمین دریافت‌کننده برتر رقابت‌ها و پوریا فیاضی با میانگین ۱.۶ توپ‌گیری نهمین توپ‌گیر برتر هفته نخست بودند.