مفقود شدن ۷ فوتبالیست در اوگاندااین هفت فوتبالیست آخرین افرادی بودند که از کشور اریتره با ریاست جمهوری ایسائیس آفبرکی جدا شدند و گروه‌های حقوق بشر نیز کشور اریتره را در وضعیت نامناسبی توصیف کردند.