ملکۀ شن‌ها / ۱۰ نکته دربارۀ قهرمان «عصر جدید» با رأی ۶٫۵ میلیونیانتخاب نهایی مردم در مسابقۀ تلویزیونی استعداد یابی بانوی هنرمندی است که با شن یا روی شن نقاشی می کند: زنِ ۳۰ سالۀ ماهشهری که ستایش همگان را برانگیخت.
این اتفاق و این انتخاب را با ذکر ۱۰ نکته مرتبط یا به بهانۀ آن، بررسیده‌ایم…