ملی‌پوش پیشین تکواندو ایران تغییر تابعیت داد/ حضور خدابخشی در صربستاندر آخرین رنکینگ اعلامی فدراسیون جهانی تکواندو مهدی خدابخشی به عنوان نماینده کشور صربستان در جایگاه چهل و هشتم وزن چهارم المپیک حضور دارد.