منزوی:هیات مدیره پاسخ صحبت‌های خطیر را بدهد/نمی‌خواهم سوژه ایجاد کنمهم می‌دانم در باشگاه چه خبر است و هم دوستان. اگر اعضای هیات مدیره در مورد صحبت‌های خطیر صحبت کنند بهتر است.