منشا: مسئولین پرسپولیس می‌خواستند به استقلال بروممن عاشق هواداران استقلال و پرسپولیس هستم. همه آن ها من را حمایت کردند و نمی توانم از بین آن ها یکی را انتخاب کنم