منظور هاشمی رفسنجانی از استان های تک نامزدی کدام استان هاست؟ (+جدول)

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه در بعضی از استان ها فقط یک نامزد وجود دارد، گفت: مردم چگونه در بعضی از استان ها که فقط یک نامزد در میدان باقی مانده، در انتخابات شرکت کنند. 
اما بر اساس جدولی که وزارت کشور از کاندیداهای نهایی مجلس خبرگان منتشر کرده است، کاندیداهای خبرگان در ۴ استان سمنان، خراسان شمالی، هرمزگان و بوشهر فقط یک نفر هستند و رقیب ندارند.

منظور هاشمی رفسنجانی از استان های تک نامزدی کدام استان هاست؟ (+جدول)