"میلیچ" به استقلال نزدیک شداین بازیکن کروات مصدومیتی ندارد و می‌تواند با تمام توان آبی پوشان را د ر لیگ نوزدهم همراهی کند.