مینی سریال چرنوبیل؛ یک روایت هولناک اما زیبا«چرنوبیل» مخاطب را به شکلی ساده و محسوس از فجایع زیست محیطی و تلفات وحشتناک و غیر قابل جبران ناشی از یک انفجار اتمی آگاه می سازد…