نامجومطلق: مقابل الشرطه بدشانس بودیم/ گل پرسپولیس در دربی آفساید بودهمانطور که گفتم حق ما در این بازی برد بود و می‌توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم اگر آن گل آفساید را دریافت نمی‌کردیم برنده بازی بودیم. ما در این بازی دو مرتبه از حریف پیش افتادیم.