نامجومطلق: هواداران بدانند استقلال به امثال تبریزی در آینده نیاز دارد/ رفتن ۱۵ بازیکن نشانه ضعف مدیریت استد. از نوع بازی استقلال اینچنین بر می‌آید که این تیم روند رو به رشدی خواهد داشت اما این را هم باید در نظر بگیریم که ۱۵ بازیکن این تیم تغییر کرده‌اند که این نشان از ضعف مدیریت باشگاه است. علت موفقیت پرسپولیس در سالهای اخیر ثبات است که استقلال آن را ندارد. بهترین مربی دنیا هم باشی ابزار نداشته باشی نمی‌توانی موفقیتی به دست بیاوری.