نامه اسپانسرها به باشگاه استقلال: پول این فصل‌تان را گرفته‌اید و دیگر طلبی ندارید/ بحران بی‌پولی در اردوگاه آبیاین نامه البته، به باشگاه‌های پرسپولیس و تراکتور نیز ارسال شده و آنها نیز به نوعی پول فصل ۹۹-۹۸ خود را از این اپراتور، هزینه کرده‌اند. ظاهرا پول قرارداد این فصل اپراتور مدنظر و باشگاه استقلال چیزی نزدیک به ۱۲،۱۳ میلیارد تومان بوده است.