نامه خادم به رئیس جمهوری: به دلیل گرانی ارز، ورزش های المپیکی در خطر هستند‎رییس فدراسیون کشتی: لازم است به مردم اعلام شود میزان انتظار آنها از تیم های ملی کشور مطابق واقعیت های موجود شود.