نامه وزارت ورزش و جوانان به مجلس برای واگذاری سرخابی هاظاهرا وزارت ورزش برای تسریع بحث واگذاری و نزدیک شدن نقطه نظرات مجلس با سازمان بورس، نامه ای را به ریاست مجلس ارسال کرده است.