نام «کورش»؛ آزاد یا ممنوع؟ / نگاهی به تحول نام‌گذاری در ایراندر دهه ۶۰ برخی خانواده ها نگران بودند با انتخاب نام کورش امکان استخدام یا گزینش در کنکور در آینده پایین بیاید و نمی خواستند با این نوع نام گذاری فرزندان خود را به دردسر بیندازند!